Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Utlandsinkasso

Utlandsinkasso

Internationellt inkasso eller utlandsinkasso är ett begrepp för att bedriva inkassoverksamhet utomlands. Sverige har ett väl utvecklat sätt att kunna kräva betalt för sina skulder via inkassobolag och Kronofogdemyndigheten. I många länder utomlands får man använda sig av andra sätt och kanaler för att lyckas driva in sena betalningar.

Att som mindre svenskt företag försöka få betalt från ett utländskt företag för en vara, trots en eller två påminnelser, brukar vara hopplöst. Några av inkassobolagen erbjuder utlandsinkasso vilket är ett stort stöd för att ett svenskt företag till slut ska lyckas få betalt för en levererad vara eller tjänst. Totalt finns de möjlighet att bedriva någon form av inkasso i över 200 länder vilket troligtvis täcker ert behov.

Vid utlandsinkasso är det viktigt att anpassa inkassoprocessen efter varje lands regler och lagar men även efter andra outtalade förutsättningar. Generellt sätt är det billigare med utlandsinkasso inom EU och får hjälp med utlandsinkasson i vissa afrikanska länder kan vara mycket dyrt.