Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Provisionsinkasso

Provisionsinkasso

Flera inkassoföretag erbjuder provisionsinkasso vilket innebär att ni som företag kan lämna de obetalda fakturorna till inkassobolaget som sedan endast tar betalt om de lyckas driva in skulden. Avgiften ni får betala för denna tjänst är ganska hög och normalt ligger den på 40-50%.

För att det ska vara lönsamt att använda sig av provisionsinkasso bör ni anse att chanserna att få betalt för fakturan är mycket små. Om inkassobolaget inte lyckas få in skulden så står de för alla kostnader.

Värt att beakta är att inkassobolaget inte kommer arbeta så aktivt med de skulder som de också ser och mycket svåra att få betalt för utan endast ligger och kreditbevakar de företagen. Det går också att använda sig av provisionsinkasso ifall det gäller mindre belopp på fakturorna.