Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Kreditbevakning

Inkassobolag

Kreditbevakning är en typ av kontinuerlig monitorering av ett företags ekonomiska utveckling. Genom att ha kreditbevakning på era större kunder kan ni undvika kreditförluster.

Kreditbevakningen är inte bara ett sätt att leta problem och risker hos kunderna kan ni också upptäcka när en kund fått bättre ekonomi så ni kan tillåta mer kredit eller längre kredittider vilket gör att kunden uppskattar er ännu mer. Om en kund har riktigt bra ekonomi kan det också vara läge för att arbeta ännu mer med försäljning mot företaget.

Med kreditbevakningen kan ni tidigt identifiera risker om att minimera era kreditförluster. Över 75% av kreditförlusterna i Sverige härrör från kunder företag haft lång relation med vilket kreditbevakningen kan minska.

När du har kreditbevakning på ett företag erhåller du ett e-mail från inkassobolaget så fort någon förändring sker i ett företags kreditvärdighet.