Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Inkasso

Inkasso

Inkasso innebär att en långivare eller någon som levererat varor eller tjänster försöker driva in en skuld från en privatperson eller annat företag. Ifall låntagaren inte betalar skulden inom utsatt tid kan Kronofogden komma med ett betalningsföreläggande och senare även en betalningsanmärkning.

Om skulden fortfarande inte betalas har Kronofogden möjlighet att göra en så kallad utmätning vilket innebär att de beslagtar banktillgångar, kontakter eller föremål hos den skuldsatte som går att omsätta till kontakter.

Inkassobolag

Många företag tycker det är jobbigt eller skrämmande att driva skulder till Kronofogden utan lämnar över inkassoärendet till ett inkassobolag.

Kostnad för inkasso

I inkassolagen, 1974:182, är det specificerat att om en fordran har gått till inkasso får den skuldsatte debiteras en inkassoavgift som nu är 180 kr. Den som äger skulden har också rätt att ta en dröjsmålsränta för försenad betalning.Agerande vid inkasso

Hantera inkasso

Om du eller ditt företag får ett korrekt inkassokrav är det bästa in kan göra att betala kravet omgående. Om inkassokravet är felaktigt ska ni bestrida detta till företags som anser att ni är skyldig pengar, till inkassoföretaget samt till kronofogden om skulden är på väg dit.

Vid inkasso får aldrig hot eller trakasserier användas. Om trakasserier sker ska detta anmälas omgående.

Vid inkasso får inte heller får större kostnader än 180 kr + dröjsmålsränta tas ut.