Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Frågor och Svar om inkasso och inkassobolag

Frågor och Svar om inkasso och inkassobolag

Det finns många frågor om inkassobolag och inkassoverksamhet. Nedan hittar du en del svar.

Vilken befogenhet har inkassobolag

Inkassoverksamheten i Sverige är tydligt reglerad om vad ett inkassobolag får göra och inte göra. Ett inkassobolag får inte hota några med konkurs eller driva in pengarna genom utmätning. Inte heller får inkassobolaget trakassera genom upprepade samtal eller brev. Om ni blivit utsatt för detta ska ni omgående anmäla inkassobolaget till Datainspektionen och polisen.

Normalt brukar ett inkassobolag skicka ett brev där de i tydlig ton talar om vad saken gäller.

  • Hur stor skulden är?
  • Vilka extra kostnader som påförts skulden (180 kr i inkassoavgift + 60 kr in påminnelseavgift + dröjsmålsränta)?
  • Vem som äger skulden?
  • När beloppet ska vara betalt innan de begär ett betalningsföreläggande via Kronofogden?

Ibland händer det att inkassobolaget ringer upp personen eller företaget som är skyldig pengar och informerar om skulden och tidsfristen. Inkassobolaget får inte ringa upprepade gånger.När går fakturan över till inkassobolaget

De företag som använder sig av inkassobolag kan skicka fakturan dit dagen efter att betalningen förfallit och inkassobolaget skickar ut en betalningspåminnelse. Normalt brukar företaget själva skicka ut en betalningspåminnelse och om inte den betalas skickas ärendet över till inkassobolaget.

Efter cirka en vecka från det att betalningspåminnelsens förfallodatum passerat brukar ett inkassokrav komma från inkassoföretaget. Normalt har man 7 dagar på sig att betala inkassokravet eller så ska man omgående bestrida detta genom brev till företaget som äger skulden samt inkassobolaget.