Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Föreläggande

Föreläggande

Ett föreläggande är ett brev från Kronofogden som fått uppdrag av någon som påstår att du är skyldig pengar. Ett föreläggande behöver inte alltid vara riktigt men du ska alltid granska vad som står i det och omgående bestrida uppgifterna om något är felaktigt.

Har ett inkassoärende gått till Kronofogden har det tillkommit 340 kr för inkassobolagets kostnader + 300 kr för Kronofogdens kostnader.

Korrekt föreläggande

Om föreläggandet är korrekt är det bästa du kan göra att betala hela skulden inom utsatt datum. Eftersom det tickar räntepengar hela tiden är det bra att kontakta inkassobolager eller fordringsägaren så de vet exakt hur mycket skulden är det datum som du tänkt betala. När du väl betalt hela beloppet ska du kontakta fordringsägaren/inkassobolaget och därefter Kronofogden som att inkassobolager/fordringsägaren kan återkalla skulden.

Om du inte kan få fram hela summa omgående kan du förhandla med fordringsägaren att få göra delbetalningar. Du ska undvika ta snabba korta lån för att betala skulder utan det är bättre att sälja av saker eller pantsätta dem om du tror att du kommer få tillgång till pengar inom kort.Bestrida föreläggande

Ifall du anser skulden och därmed föreläggandet felaktig ska du omgående informera Kronofogden om detta och bestrida skulden brevledes, inte vi mail. Då kan den som du är skyldig pengar antingen avskriva skulden eller gå till Tingsrätten. Om Tingsrätten avgör fallet får den som förlorar betala den andres rättegångskostnad.