Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Fördelar med att använda inkassoföretag

Det finns många fördelar för företag som använder inkassoföretag. Nedan listas några av de främsta anledningarna till att alltfler företag gärna använder inkassobolag för att hjälpa till att få betalt för levererade varor och tjänster.

Fördelar inkassobolag
  • Får snabbare betalt - Företag som går via ett inkassobolag för att få in en skuld får betalt snabbare eftersom den som är skyldig pengar vet att inkassobolaget driver skulden vidare till Kronofogden inom kort tid och att därefter blir det betalningsföreläggandet och kanske betalningsanmärkning.
  • Skulden prioriteras - De företag som tillfälligt har bristande kassa prioriterar de skulder där de riskerar betalningsanmärkningar
  • Reducera kreditförlusterna - Genom att anlita ett inkassoföretag tidigt kan kreditförlusterna minimeras
  • Förbättrat kassaflöde - För alla företag är det väsentligt att ha ett bra kassaflöde och många företag går i konkurs på grund av sena betalningar och inga pengar i kassan trots att företaget går bra. Genom att använda ett inkassobolag förbättras ert cashflow.
  • Med mera