Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Delgivning

Delgivning

Delgivning innebär att Kronofogden informerat dig om att du fått ett föreläggande. Delgivningskvitto medföljer föreläggandet och detta delgivningskvitto ska du omgående skriva under och tillbaka för att konfirmera att du har mottagit föreläggandet.

Många tycker att det spelar ingen roll att meddela Kronofogden detta men då kommer Kronofogden anlita en delgivningsman som kommer söka upp dig i ditt hem, på din arbetsplats eller annan tänkbar adress. Varje gång en delgivningsman försöker söka upp dig kommer din skuld att växa och därför är det viktigt för dig att skicka tillbaka delgivningskvittot så fort du fått det oavsett din ekonomiska situation.