Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning

Det som är vanligt att inkassobolagen gör är att hota med att den skuldsatte får en betalningsanmärkning. Att ha en betalningsanmärkning gör det betydligt svårare att kunna få låna pengar av banken eller andra seriösa låneinstitut.

Betalningsanmärkning för privatpersoner

För ett en privatperson ska få en betalningsanmärkning måste dels domstolen gett inkassobolaget rätt och därefter måste ett betalningsföreläggande skickas från Kronofogden. Om ett fall går till domstol måste den part som förlorar fallet betala rättegångskostnader

En betalningsanmärkning finns kvar i tre år för privatpersoner innan den försvinner.

Att få ett betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten innebär inte att du är tvingad att betala.

Om du fått en felkatigt betalningsföreläggande eller inkassokrav måste du reagera omgående annars erkänner du att du är skyldig pengar. Du ska dels kontakta den som anser att du är skyldig pengar men även inkassoföretaget och kronofogden. Du ska alltid skriva daterade brev och vara tydlig i att det är fel och varför det är fel. Om du inte agerar i tid och får en betalningsanmärkning som är felaktig är det mycket svårt att få bort den.Betalningsanmärkning för företag

Inkassobolag

För företag är det lättare än för privatpersoner att få betalningsanmärkningar eller registreringar som påvisar betalningsproblem. Alla betalningsförelägganden mot företag registreras vilket gör att den som gör kreditupplysning på företaget uppmärksammar detta oavsett om betalningsföreläggandet leder till betalningsanmärkning eller ej.

Företag som fått en betalningsanmärkning får dras med betalningsanmärkningen i fem år innan den tas bort.

Alla företag som fått felaktiga krav från inkassobolag måste omgående reagera på detta och inte vänta på ett betalningsföreläggande. Därför är det viktigt att kontakta ett inkassoföretag direkt när inkassokravet kommer från dem ifall ni strax innan betalt skulden.

Om en begäran om betalningsföreläggande redan nått Kronofogdemyndigheten ska ni som företagare begära att inkassobolaget dementerar detta skriftligen till Kronofogen ifall anmärkningen är felaktig.