Inkassobolag - Bäst information om Inkassobolag
Inkassobolag

Inkassobolag

Ett inkassobolag är en typ av bolag som hjälper andra företag att driva in skulder från kunder eller låntagare som är sena med betalningarna. Många av inkassobolagen erbjuder även andra typer av finansiell stöttning åt sina uppdragsgivare. vanliga är att inkassobolaget som man anlitar även kan hjälpa till med:

Att driva inkasso

För att få syssla indrivning erfordras tillstånd från datainspektionen och inkassoföretag som missköter sig får tillståndet att driva inkasso indraget. Du som företagare kan själv skicka ut inkassokrav till dina kunder som uteblivit med betalningen utan att ha tillstånd.

Det förekommer att även advokatfirmor skickar ut ett inkassokrav på för en klients räkning. Även finansbolag som har tillstånd av finansinspektionen kan agera som inkassobolag och speciellt tillstånd från datainspektionen.

I Sverige finns det drygt 200 registrerade inkassobolag som har tillstånd att driva inkasso.Inkassobolagens roll i samhället

Många tycker att inkassoföretagen parasiterar och ser ner på deras verksamhet. Sanningen är att om inte de seriösa inkassobolagen fanns skulle många svenska företag få gå i konkurs eftersom då skull betalningsviljan hos deras kunder minska och de skulle och företagen skulle förlora mycket pengar. Redan idag så är en stor andel av konkurserna orsakade av sena eller uteblivna betalningar från kunder.

Genom att anlita ett inkassoföretag som sköter indrivningen, inkasso, går det snabbare att få tillbaka pengarna och större andel av de fordringar som är sena betalas sinom tid.

De finns dock de inkassobolag som håller sig i utkanten av vad lagen medger och om man råkar ut får någon felaktig inkasso ska detta anmälas omgående.

Inkassobolagen

Inkassobolagets indrivningsmetoder

Ett inkassobolag har ett antal olika verktyg att använda sig av vid indrivning men också ett antal sätt som inte får användas vid inkasso.

Det vanligast är att inkassobolaget skickar ut ett brev där det i tydliga ordalag informerar om skulden och att om inte skulden betalas inom angiven tid kommer kravet att överlämnas till Kronofogdemyndigheten och eventuellt tingsrätten. Inkassobolaget upplyser också om att den som inte betalar och får en skuld hos Kronofogden kommer automatiskt få en betalningsanmärkning vilket försvårar för personen eller företaget att i framtiden få lån. Inkassobolagen kan också ringa till den skuldsatte men måste vara mycket försiktig med hur de formulerar sig och får inte hota eller påtala att företaget kommer sätta i konkurs.

Detta agerande får också företaget som har skulden göra men ofta blir det mer tryck bakom orden om kravet kommer från ett stort seriöst inkassoföretag. Skillnaden i betalningsvilja, hos de som inte betalat i tid, är stor om man jämför då de blir kontaktade av ett inkassobolag kontra fordringsägaren. Många företag har inte heller vana att driva in skulder och känner obehag för detta och tycker det är bättre om ett erfaret inkassoföretag hjälper till med indrivningen.

Ett inkassobolag har ingen rätt att göra utmätningar eller besöka den skuldsatt i hemmet eller på företaget. Om inte inkassobolaget kan få in en skuld via brev och telefonsamtal lämnar får inkassobolaget driva saken till domstol innan Kronofogden kan skicka ut ett betalningsföreläggande och därefter kan Kronofogden göra en utmätning.


Föreläggande

Ett föreläggande är ett brev från Kronofogden som fått uppdrag av någon som påstår att du är skyldig pengar. Ett föreläggande behöver inte alltid vara riktigt men du ska alltid granska vad som står i det och omgående bestrida uppgifterna om något är felaktigt.

Har ett inkassoärende gått till Kronofogden har det tillkommit 340 kr för inkassobolagets kostnader + 300 kr för Kronofogdens kostnader.

Korrekt föreläggande

Om föreläggadet är korrekt är det bästa du kan göra att betala hela skulden inom utsatt datum. Eftersom det tickar räntepengar hela tiden är det bra att kontakta inkassobolager eller fordringsägaren så de vet exakt hur mycket skulden är det datum som du tänkt att betala. När du väl betalt hela beloppet ska du kontakta fordringsägaren/inkassobolaget och därefter Kronofogden som att inkassobolager/fordringsägaren kan återkalla skulden.

Om du inte kan få fram hela summa omgående kan du förhandla med fordringsägaren att få göra delbetalningar. Du ska undvika ta snabba korta lån för att betala skulder utan det är bättre att sälja av saker eller pantsätta dem om du tror att du kommer få tillgång till pengar inom kort.

Bestrida föreläggande

Ifall du anser skulden och därmed föreläggandet felaktig ska du omgånde informera Kronofogden om detta och bestrida skulden brevledes, inte vi mail. Då kan den som du är skyldig pengar antingen avskriva skulden eller gå till Tingsrätten. Om Tingsrätten avgör fallet får den som förlorar betala den andres rättegångskostnad.

Mer att läsa om inkasso och inkassobolag

Om du kan tänkt att anlita ett inkassobolag eller blivit kontaktad av inkassobolaget kan det vara bra att vara påläst gällande indrivning och inkasso. En hel del information om inkassobolag på denna sida och viss kompletterande eller överlappande information finns på länkarna nedan.

Delgivning

Delgivning innebär att Kronofogden informerat dig om att du fått ett föreläggande. Delgivningskvitto medföljer föreläggandet och detta delgivningskvitto ska du omgående skriva under och tillbaka för att konfirmera att du har mottagit föreläggandet.

Många tycker att det spelar ingen roll att meddela Kronofogden detta men då kommer Kronofogden anlita en delgivningsman som kommer söka upp dig i ditt hem, på din arbetsplats eller annan tänkabar adress. Varje gång en delgivningsman försöker söka upp dig kommer din skuld att växa och därför är det viktigt för dig att skicka tillbaka delgivningskvittot så fort du fått det oavsett din ekonomiska situation.